Naar verhalen

Broeder Emile Alowakinnou naar de Wereldjongerendagen in Lissabon

Van 1 tot en met 6 augustus vonden de Wereld Jongeren Dagen plaats in Lissabon. Het is een katholieke bedevaart voor jongeren van over de hele wereld, met onder andere een bezoek van de paus. Het een samenkomst van jongeren van over de hele wereld met de paus, maar ook is het een pelgrimstocht, een viering van jongeren, een uitdrukking van de universele Kerk en een belangrijk moment in de evangelisatie van de wereld van jongeren.

Ik ben als broeder augustijn ook meegegaan, en ik deed ook mee met het programma van de augustijnen. Een van de activiteiten was de 'Stad van Vreugde'. Dit was een plein in de buurt van de toren van 'Belèm'. Het plein was verdeeld in drie delen: een plaats gereserveerd voor de biecht ( waar onze medebroeder Brice ook het sacrament van de biecht verzorgde ), een plaats voor de roepingen en het laatste deel voor het concert.

De broeders Abel en Blaise in Lissabon

Blijheid

Op 1 augustus was de openingsviering voor de WJD in het Eduardo VII Park. Op de twee volgende dagen bezochten we toeristische plekken of rustten ook wat uit.

Op vrijdag gingen sommigen naar de mis in de Augustinusparochie naast de plek waar we sliepen, terwijl anderen deelnamen aan de catecheselessen die de parochies voor de gelegenheid hadden georganiseerd. Daarna namen we deel aan de kruisweg in het Eduardo VII Park. We ontmoetten een groep jonge Portugezen met een geweldige sfeer. We voegden ons bij hen voor het plezier ( dansen, klappen, grappen ) op weg naar de locatie.

Op zaterdagochtend nam een Australische augustijnenpater het initiatief om samen te bidden voordat we onze eigen weg gingen. Na het groepsgebed geleid door twee jonge Australiërs, maakten we ons klaar om samen met bijna alle pelgrims uit de omgeving naar de Campo da Graça site (Tejo Park) te gaan, waar de wake en de afsluitende mis op zondag 6 augustus zouden plaatsvinden.

Er waren honderdduizenden mensen onderweg, de wegen waren geblokkeerd vanwege ons. Onderweg kregen we onze maaltijden met onze badges. Rond 13 uur arriveerden we op de plek die voor ons gereserveerd was, onder een stralende middagzon.

De avondmis was zo prachtig, met lofprijzing, dans en eucharistische aanbidding tot in de vroege uurtjes. ´s Ochtends rond 7 uur maakte iedereen zich klaar voor de mis. Bij zijn aankomst op de locatie voor de laatste mis nam de paus, in zijn pausmobiel, de tijd om iedereen te groeten. Anderhalf miljoen mensen uit alle lagen van de bevolking namen deel aan de mis.

De boodschap van de paus

De boodschap van de paus tijdens deze mis draaide om drie woorden: schijn, luister, wees niet bang.

Straal: De paus zei tegen de jongeren dat we vandaag een licht nodig hebben, een lichtstraal die hoop is, zodat we zoveel van de duisternis die ons in het leven overvalt, onder ogen kunnen zien, zodat we ze kunnen trotseren met het licht van Jezus' verrijzenis.

Luister: Alles wat er te doen is in het leven ligt in dit woord: luister naar Hem. Luister naar Jezus. Het hele geheim is daar. Luister naar wat Jezus je vertelt. Luister naar Hem, want Hij zal je de weg naar de liefde vertellen.

Wees niet bang: Lieve jonge mensen," zei de paus, "ik zou ieder van jullie in de ogen willen kijken en zeggen: wees niet bang, wees niet bang. Ik ben het niet meer, het is Jezus zelf die nu naar jullie kijkt. Laat ieder van jullie in een kort moment van stilte deze woorden in je hart herhalen: "Wees niet bang".

Na de zegen vertrokken we naar onze locatie. De terugreis was vermoeiend, maar vol ijver en vreugde, want het was een prachtige bijeenkomst. De vreugde om anderen te ontmoeten, contacten te leggen, een mis mee te maken die door onze paus werd opgedragen. De boodschap van de paus brandde in ons hart onderweg.

Alles ging goed en we namen onze vlucht op maandag 07 augustus om 17.00 uur naar België. Gods zegen.

‘No Tienga Miedo'. Wees niet bang.

Broeder Emile