Wie zijn wij?

Wij zijn leden van de Orde van Sint Augustinus (OSA). Dit is een kloosterorde in de rooms-katholieke kerk met een lange traditie. We baseren ons op de Regel en de verdere geschriften van Augustinus, een heilige en kerkvader uit de 4de eeuw. Zijn onrustige zoektocht naar God bracht hem er toe gemeenschappen te vormen met gelijkgezinden. In die traditie staan wij.

Zijn we monniken? Wel in de zin zoals Augustinus het verstaat. Het woord monnik komt van het woord ‘monos’, ‘een’, zo zegt Augustinus, en de monnik is hij die zo leeft dat hij een van hart en een van ziel met anderen leeft. Op weg naar God. Als sinds de middeleeuwen leven we een leven dat gekenmerkt wordt door een leven van gebed, gezamenlijke studie en pastorale activiteit. Bij voorkeur staan onze kloosters ook daar waar veel mensen samen komen. Zo kunnen wij vanuit onze gemeenschappen van betekenis zijn door ons werk in de wetenschap, de parochies, het onderwijs of de zielzorg aan bedevaartgangers. Op deze website willen we u hier graag meer over vertellen.


church