Inspirerende verhalen

Iedere medebroeder heeft zijn eigen verhaal hoe hij vorm geeft aan het evangelie in onze gemeenschap

Levend uit de studie van Augustinus - Gesprek met Bernard Bruning

In Heverlee werd de theologie onderwezen. Medebroeder Tars van Bavel was daar een drijvende kracht. ´Hij was van grote invloed op mijn leven. Juist door hem voelde ik me aangetrokken door de werken van Augustinus. ´ Op aandringen van Van...
Lees meer

Het klooster als vuuroven - Leven als Augustijn door Jef van Houtem osa

'Ik ben geboren in 1946 in Pamel, in het Pajottenland ten westen van Brussel. Ik ben opgegroeid met twee broers en mijn moeder, die op jonge leeftijd weduwe was. Mijn vader stierf bij een verkeersongeval voordat ik werd geboren. Mijn...
Lees meer

Als kind wilde ik altijd al naar de missie – interview met pater Koen Impens

In 1964 braken gewelddadige rellen uit in de provincies Kwilu en Kivu. Zeer snel werd Oost-Congo veroverd door de rebellen. Ze richtten zich vooral op buitenlanders en Congolese intellectuelen. Twee dagen voor het feest van Augustinus vielen ze ook Doruma...
Lees meer

Samen leven, samen bidden, iedereen dienen - Interview met broeder Venceslas Sassou Skpade

Ik wilde mensen helpen en dienen. Ik heb deelgenomen aan een reflectie van de salesianen en dat trof mij. Er was een toespraak van een salesiaan die sprak over Moeder Teresa, en dat haar motto was: ‘Ik heb dorst.’ Er...
Lees meer

Broeder Emile Alowakinnou naar de Wereldjongerendagen in Lissabon

Lieve jonge mensen," zei de paus, "ik zou ieder van jullie in de ogen willen kijken en zeggen: wees niet bang, wees niet bang. Ik ben het niet meer, het is Jezus zelf die nu naar jullie kijkt. Laat ieder...
Lees meer

Er is altijd ruimte voor meer verhalen

Lees meer