Lome (Togo)

GESCHIEDENIS

Het klooster Sint-Rita van Cascia in Lomé (Togo) is het vierde gemeenschapshuis van de Belgische provincie van de paters augustijnen. Het is een gemeenschap die werd opgericht op vraag van Mgr. Denis Amuzu Dzakpah, die toen aartsbisschop was, en die hij formuleerde in zijn nota van 3 augustus 2017. Prior Generaal, Pater Alejandro Moral Anton, heeft de nieuwe gemeenschap officieel erkend op 17 november 2017. Deze nieuwe Belgische missie, dat ook een vormingshuis omvat, startte zijn activiteiten op 25 november 2017. Tijdens de openingsmis en in aanwezigheid van vele gelovige vrienden die kwamen uit verschillende regio’s van Togo en Benin, traden zes kandidaten toe tot het postulaat in het klooster.

De officiële naam van deze missie is “Ordre de Saint Augustin en Afrique de l’Ouest Francophone” (O.S.A.W.E.S.T.A.F) en de belangrijkste opdracht is de vorming van jonge kandidaten die verlangen om Augustijn te worden. Het vormingshuis in Togo verwelkomt alle kandidaten van de Belgische provincie die komen uit Franstalig West-Afrika.

Op dit moment hebben de broeders die in vorming zijn verschillende nationaliteiten: Togolees, Beninees, Ghanees-Togolees, Egyptisch-Togolees en Zuid-Sudanees. 

Apostolaat

APOSTOLAAT

Op pastoraal vlak, hebben we een kleine kapel (een strooien hutje) waar we veel gelovige vrienden ontvangen en waar de broeders in vorming bij helpen. Zij helpen ook in de catechese buiten de gemeenschap in de verschillende parochies in de buurt.

Daarnaast hebben we ook kleine ontwikkelingsprojecten waar onze broeders op een actieve manier aan deelnemen.

Onze aanwezigheid richt zich met haar maatschappelijk projecten op de Kerk in Afrika, maar ook op de realiteit van het lijden van het Afrikaanse volk.

Een van onze ontwikkelingsprojecten is ons landbouwproject. Binnen dit project leren wij onze broeders in vorming hoe zij groenten kunnen planten en oogsten. Maar we leren ze ook wat je kan doen met deze oogst door deze te verwerken tot andere waardevolle producten zoals fruitsappen of het drogen van producten zodat zij langer bruikbaar zijn.

Op deze manier willen we jonge mensen helpen om bewust te worden van de overvloedige rijkdom die er is in ons continent en hoe zij daarmee kunnen werken en hoe zij kunnen deelnemen in de economische ontwikkeling van hun eigen leven door het oprichten van kleine ondernemingen.

KAPEL

In 2022 is een nieuwe grote kapel gebouwd en toegewijd aan de Heilige Rita van Cascia. Het is het centrum voor ons apostolaat. Achter het altaar werd het Lam Gods geschilderd naar het voorbeeld van het Lam Gods van de gebroeders Van Eijk dat in de Sint Baafskathedraal in Gent hangt, als en verbinding met de Belgische provincie.

Vorming

VORMING

Het verleden toonde aan dat Franstalige West-Afrikaanse kandidaten die naar België kwamen, heel vaak geconfronteerd werden met een grote cultuurshock en dat zij ook vaak onvoldoende religieuze volwassenheid hadden. Daarom besliste de Belgische provincie, in samenspraak met de Generale Raad, om een vormingshuis in het Franstalige West-Afrika te beginnen. De opdracht van het huis was om nieuwe kandidaten aan te nemen en om hen te vormen volgens de vormingsplannen van de orde van de Augustijnen in het algemeen en de vormingsplannen van de Belgische provincie in het bijzonder, maar beiden aangepast aan de Afrikaanse realiteit en noden.

Zoals de orde ons aanbeveelt, is de vorming niet enkel gefocust op de religieuze en academische vorming, maar ook het psycho-affectieve, het menselijke en het pastorale aspect zijn heel belangrijk, of met andere woorden: wij willen een garantie geven op volledig gevormde kandidaten. Om dit doel te bereiken heeft het vormingsteam verschillende projecten uitgewerkt die onze broeders in vorming moeten helpen om te groeien in de Augustijnse spiritualiteit en hen weerbaar te maken tegen moeilijkheden in het leven.