Naar teksten

Brief 48,1

Als onze moeder de kerk pastoraal werk van jullie verlangt, dan moeten jullie dit noch met inhalige trots op je nemen, noch omwille van een zelfgenoegzame luiheid afwijzen, maar in alle bescheidenheid God gehoorzamen.

Broeders, we sporen jullie aan in de Heer, eveneens trouw te blijven aan je voorgenomen levenswijze en tot het einde toe te volharden. Als onze moeder de kerk pastoraal werk van jullie verlangt, dan moeten jullie dit noch met inhalige trots op je nemen, noch omwille van een zelfgenoegzame luiheid afwijzen, maar in alle bescheidenheid God gehoorzamen.