AUGUSTINUS

De augustijnen richten hun leven naar het evangelie van Jezus Christus, en zij laten zich inspireren door het werk van Augustinus. Hij is niet ons bezit. Hij is van de hele kerk en zijn betekenis omspant eeuwen. Hij is zoeker naar God, een wijsgeer, een bisschop en een zielzorger, een kloosterling die met zijn medebroeders leeft, een vriend en een geleerde. Dit komt op verschillende aspecten in zijn leven naar voren. In zijn werken, in zijn gebeden en zijn betekenis voor de wereld. 

book