Publicaties

Augustinusdag

Augustinusdag 2021, Verbondenheid in een verdeelde wereld

Augustijns Historisch Instituut 2021

( Dit is een jaarlijkse reeks )

Over de Drie-eenheid

Augustinus van Hippo, ingeleid en vertaald door Tarsicius Jan van Bavel osa,

Peeters 2005

The longing of the heart, Augustine’s doctrine on Prayer

Tarsicius van Bavel osa

Peeters 2001

Als je hart bidt, Augustinus’ leer over het gebed

Tarsicius van Bavel osa

Augustijns Historisch Instituut 2001

Ooit een land van kloosters

Augustinus van Hippo, ingeleid en vertaald door Tarsicius van Bavel osa

Augustijns Historisch Instituut 1999

Cover: Augustijnen op de Pastorij

Augustijnen op de Pastorij, de augustijnenparochie Sint-Stefanus te Gent van 1803 tot 1914

Bart Sas

Augustijns Historisch Instituut 1997

Toegang tot de decreetboeken, bewaard in het archief van de Belgische Augustijnenprovincie

Dirk Leyer

Augustijns Historisch Instituut 1997

De Augustijnen te Antwerpen ( 1608-1797 )

De Augustijnen te Antwerpen ( 1608-1797 )

Dirk Leyder

Augustijns Historisch Instituut 1996

Cover: Zeven eeuwen Augustijnen, een kloostergemeenschap schrijft geschiedenis

Zeven eeuwen Augustijnen, een kloostergemeenschap schrijft geschiedenis

Red Werner Grootaers osa en Marc Mees

Snoeck-Decaju en Zoon 1996

Cover: De Zwartzusters van Lier, 600 jaar ziekenzorg in en rond de Netestad

De Zwartzusters van Lier, 600 jaar ziekenzorg in en rond de Netestad

Werner Grootaers osa

Zwartzusters van Lier 1995

Cover: Preken over de eerste brief van Johannes

Preken over de eerste brief van Johannes

Augustinus van Hippo, ingeleid en vertaald door Tarsicius Jan van Bavel osa,

Augustijns Historisch Instituut 1992

Cover: Verlangen bidt altijd, bidden met Augustinus

Verlangen bidt altijd, bidden met Augustinus

Augustinus van Hippo, samenstelling en vertaling door Tarsicius van Bavel osa

Augustijns Historisch Instituut 1988

Augustinus

Tarsicius Jan van Bavel osa,

Altiora/Kok 1986

Veel te laat heb ik jou lief gekregen, bij het zestiende eeuwfeest van Augustinus’ bekering

Augustinus van Hippo, ingeleid en vertaald door Tarsicius van Bavel osa

Augustijns Historisch Instituut 1986

Regel voor de gemeenschap

Augustinus van Hippo, ingeleid en vertaald door Tarcisius Jan van Bavel osa

Averbode 1982

Cover: L’Ordine Agostiniano e la Riforma Monastica

L’Ordine Agostiniano e la Riforma Monastica

Benigno van Luijk osa

Augustijns Historisch Instituut 1973