Naar nieuws

Plechtige professie van de broeders Anh, Isidore en Hop op 14 oktober 2023

Op 14 oktober legden de broers Anh, Isidore en Hop hun plechtige professie af in de Sint-Stefanuskerk in Gent. Onder hun medebroeders, familie en parochianen engageerden zij zich permanent voor de Orde van Sint-Augustinus. Alle drie studeren ze aan het Johannes XXIII-seminarie in Leuven.