Naar teksten

Regel 8

Leef zo dat u door uw leven de levenwekkende goede geur van Christus verspreidt.

De Heer geve dat u, gegrepen door het verlangen naar geestelijke schoonheid, dit alles met liefde onderhoudt. Leef zo dat u door uw leven de levenwekkende goede geur van Christus verspreidt. Ga niet als slaven gebukt onder de wet, maar leef als vrije mensen onder de genade. Eens in de week moet dit boekje voorgelezen worden. Het is als een spiegel: u kunt erin zien of u niets verwaarloost of vergeet. En als u vindt dat u beantwoordt aan wat erin staat, dank dan de Heer, de gever van alle goed. Bemerkt iemand echter dat hij in gebreke gebleven is, dan moet hij betreuren wat voorbij is en op zijn hoede zijn voor de toekomst. Hij moet bidden: "Vergeef mijn schuld en leid mij niet in bekoring" .