Convent Sint Nicolaas van Tolentijn

Luchtfoto bedevaartskerk

Gesticht: 1935

Bedevaartskerk voor de Heilige Rita en categoriale zielzorg

Klooster

Geschiedenis

In 1933 begonnen de onderhandelingen met mgr. Heylen om een nieuw klooster te kunnen stichten in het bisdom Namen. Het klooster van Tamines La Praille zou immers worden opgeheven. Men kocht het buitengoed van graaf R. de Meeus, bekend onder de naam van het Chateau Rouge, aan in 1934. Op 6 februari 1935 volgde de toestemming van de Congregatie voor de Religieuzen en een dag later deze van de Generale Curie. Met de nodige aanpassingen werd het filosoficum er ondergebracht. Dit zou er blijven tot in 1946.

In de maand november 1935 werd de nieuw gebouwde kapel ingezegend. Vanaf 1938 tot aan de vlucht in 1940 was ook het noviciaat er gevestigd. Vanaf 1940 zou dit opnieuw naar Gent verhuizen om van 1949 tot begin jaren zestig weer naar Bouge terug te keren. Van 1974 tot 1978 was Bouge het convent waaronder ook de residenties van Sint Truiden en Marchienne au Pont resorteerden. Vanwege het geringe aantal leden van de Belgische provincie is dit huis toevertrouwd aan leden van de Congolese provincie.

Kerststal

Apostolaat

De kerk, toegewijd aan de heilige Rita van Cascia, is een belangrijke bedevaartplaats. Van heinde en ver komen menden naar deze plek om een kaarsje op te steken, te bidden of de eucharistie mee te vieren. De kerk is ieder dag open, evenals de crypte. Er is ook een winkel waar u devotieartikelen van de heilige Rita kunt kopen. Uiteraard kunt u ook terecht voor een gesprek of voor de biecht. Rondom de feestdag van de heilige Rita zijn er veel activiteiten maar ook door het jaar wordt de bedevaartskerk en de Ritawinkel goed bezocht.