Naar teksten

Commentaar op de eerste brief van Johannes 5,7

Wie de liefde hebben zijn uit God geboren

Immers alleen de liefde is het, die het onderscheid aangeeft tussen de kinderen van God en de kinderen van de duivel. En of nu allen zich al tekenen met het teken van Christus, en allen ´amen´ antwoorden en allen ´alleluia´ zingen, en allen gedoopt worden en de kerken binnengaan: men kan toch de kinderen Gods niet onderscheiden van de kinderen van de duivel tenzij aan de liefde. Wie de liefde hebben zijn uit God geboren. Wie haar niet hebben zijn niet uit God geboren. Het grote merkteken, het grote onderscheid.