Naar teksten

Preek 272

Weest gij in werkelijkheid een lid van het lichaam van Christus, opdat uw ´amen´ waar zij. Weest wat gij ziet, en ontvangt wat gij zijt.

Gij zijt het lichaam van Christus en ieder van u in het bijzonder zijt zijn ledematen. Indien gij dus het lichaam van Christus zijt en zijn ledematen, dan ligt uw geheim op de tafel van de Heer, dan ontvangt gij uw geheim. Dan antwoordt gij ´amen´ op wat gij zijt en door dit te antwoorden, onderschrijft gij het. Weest gij in werkelijkheid een lid van het lichaam van Christus, opdat uw ´amen´ waar zij. Weest wat gij ziet, en ontvangt wat gij zijt.