Naar teksten

Over het handenarbeid van de monniken 17,20

Men kan ook gewijde liederen zingen onder de handenarbeid en de arbeid als het ware met een goddelijk ritmisch gezang verlichten.

Men kan ook gewijde liederen zingen onder de handenarbeid en de arbeid als het ware met een goddelijk ritmisch gezang verlichten. Weten we soms niet hoe alle arbeiders met mond en hart lichtzinnig en vaak schandalige theaterliedjes zingen zonder dat zij ophouden met hun handen te werken? Wat belet dan een dienaar van God om zijn handenarbeid de wet van de Heer te overwegen en psalmen te zingen voor de Naam van de allerhoogste Heer op voorwaarde dat hij over aparte tijd beschikt om ze van buiten te leren en in zijn geheugen te prenten?